Στο VOLT24 θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα καλωδίων για κάθε εγκατάσταση και χρήση όπως καλώδια ρεύματος, τηλεόρασης, ήχου, τηλεφώνου, δικτύων, συναγερμού καθώς και χάλκινους αγωγών. Μια σωστή και ασφαλής εγκατάσταση απαιτεί άριστη και ποιοτική επιλογή καλωδίων, σχεδιασμένα με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Ρεύματος

Εύκαμπτα (H05VV-F)
NYFAZ πλακέ (H03VH-H)
NYIFY πλακέ
NYM (A05VV-U)
NYY (J1VV-U)
ΝΥΑ (H07V-U)

Ομοαξονικά

Τηλεόρασης Δορυφορικά
CCTV (Κάμερας)

Τηλεπικοινωνιών

Τηλεφώνου
Δικτύου (Data)

Ήχου

Ηχείων

Συναγερμών

Συναγερμών

Χάλκινοι αγωγοί

Χάλκινοι αγωγοί
Scroll to top